Hjørnets personale

Hjørnets personale

Brian Svane Høiberg

Klubleder

Mail: briansh@roskilde.dk

Mobil: 24253075

Johnny Poulsen

Pædagogisk leder

Mail: johnnypo@roskilde.dk

Mobil: 30841220

Merete Jelstad

Koordinator og klubmedarbejder

Mail: meretejelstad@roskilde.dk

Thomas I. Meersohn Stauning

Klubmedarbejder 

Mail: thom84v7@klub.roskilde.dk

Jonas E. Seelhorst Rasmussen

Klubmedarbejder 

Mail: jona075n@klub.roskilde.dk

Jakob Juan Vielsted Borring

Klubmedarbejder - Pæd. assistent

Mail: jako648p@klub.roskilde.dk